Sieci i przyłącza gazu

Opracowujemy kompleksową dokumentację przetargową, budowlaną i wykonawczą pozwalającą Inwestorowi na przystąpienie do realizacji inwestycji.

Obszar naszego działania to:

 • sieci gazowe w pełnym zakresie ciśnień;
 • przyłącza gazu;
 • stacje i punkty redukcyjno-pomiarowe;
 • instalacje wewnętrzne;
 • instalacje technologiczne;
 • instalacje AKPiA;
 • projekty drogowe.
   

Na życzenie klientów indywidualnych występujemy o warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej oraz organizujemy cały proces związany z dostawą paliwa gazowego. Rozwiązujemy kolizje projektowanych obiektów kubaturowych i drogowych z istniejącą infrastrukturą gazową.

 

W zależności od potrzeb naszych klientów oferujemy:

 • koncepcje lokalizacyjne;
 • uzyskanie prawa dysponowania terenem na cele budowlane;
 • raporty i analizy oddziaływania inwestycji na środowisko;
 • operaty wodno-prawne;
 • dokumentacje dla potrzeb uzgodnień UDT;
 • uzgodnienia branżowe;
 • projekty budowlane;
 • projekty wykonawcze;
 • projekty organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni;
 • kosztorysy;
 • ekspertyzy;
 • obliczenia wytrzymałościowe;
 • nadzory;
 • świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

 

Jeśli nie posiadacie Państwo przyłącza gazu a chcielibyście korzystać z gazu ziemnego, wystąpimy w Państwa Imieniu o warunki przyłączenia do sieci gazowej oraz przeprowadzimy przez procedurę przygotowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

 

Jeśi posiadacie Państwo warunki przyłączenia do sieci gazowej a chcielibyście je zmienić bądź poszerzyć o dodatkowe urządznia gazowe, również w Państwa Imieniu wystąpimy o korektę bądź nowe warunki do odpowiedniego zakładu gazowniczego oraz wykonamy dokumentację zamienną lub w zależności od etapu inwestycji nową dokumentację projektową. 

 

Wykonujemy dokumentacje projektowe przyłączy gazu niskiego, średniego oraz wysokiego ciśnienia do budynków i obiektów budowlanych o dowolnym przeznaczeniu.

 

PROFIL Technologie Gazowe
Dokumentacje przetargowe, budowlane i wykonawcze branży gazowniczej w pełnym zakresie ciśnień. Dokumentacje UDT, projekty drogowe.
PROFIL Technologie Gazowe - ul. Marcelego Nenckiego 15a, 52-223 Wrocław | e-mail: biuro@biuroprofil.pl | tel.: 71 337 18 75, fax: 71 736 00 90
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych
polityka prywatności cookies