Projekty drogowe

W celu prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych w pasach drogowych dróg zarówno publicznych jak i niepublicznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich czy krajowych, Inwestor powinien posidadać uzgodniony lub zatwierdzony (w zależności od rodzaju i kategorii drogi) projekt organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni.

 

W związku z powyższym, wychodząc na przeciw oczekiwaniom Inwestorów, wykonujemy projekty organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami na porzeby budowy sieci i przyłączy gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

PROFIL Technologie Gazowe
Dokumentacje przetargowe, budowlane i wykonawcze branży gazowniczej w pełnym zakresie ciśnień. Dokumentacje UDT, projekty drogowe.
PROFIL Technologie Gazowe - ul. Marcelego Nenckiego 15a, 52-223 Wrocław | e-mail: biuro@biuroprofil.pl | tel.: 71 337 18 75, fax: 71 736 00 90
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych
polityka prywatności cookies